Lezing “De jaren zestig weerspiegeld in de ontwikkeling van de wijken Veghel-Zuid en De Leest”

WOENSDAG 19 april 2023 – 19.30 uur – Bernard Vissers

Wij nodigen u graag uit voor de lezing van Bernard Vissers op 19 april 2023 (19.30 uur) met als onderwerp: De jaren zestig weerspiegeld in de ontwikkeling van de wijken Veghel-Zuid en De Leest

Tot aan de Tweede Wereldoorlog leven de meeste mensen nog volgens tradities die eeuwenlang vrijwel hetzelfde zijn. Binnen de verzuiling staat het katholieke geloof in Zuid-Nederland in die tijd centraal in alle persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. Na de oorlog komen grote veranderingen op gang.

Door onder andere de kennismaking met Amerikaanse soldaten in WOII en de ervaringen die Hollandse jongens als militair in Indië opdoen, wordt de wereld voor Nederland opener. Oude patronen komen op losse schroeven te staan. Wie kan, gaat studeren en de kerk heeft niet langer het laatste woord. Radio, telefoon en zelfs televisie ‘kijken’ ver over de oude horizon heen. Werken in een groot bedrijf of in een stad is niet langer een taboe. Men krijgt vrije tijd om de wereld te ontdekken. Hierdoor komen de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig in een stroomversnelling.

In die jaren komen de wijken Veghel-Zuid en De Leest tot stand. De veranderende tijdgeest heeft zijn weerslag op de ontwikkeling van deze wijken. Een markant voorbeeld is de Johanneskerk die nooit gebouwd is. Door de snelheid waarmee de ontwikkelingen zich aandienen, belanden alle plannen voor die kerk in het archief. Onder de inspirerende leiding van pastor Konings wordt Veghel-Zuid alsnog een bloeiende parochie in de tijdelijke sporthal c.q. noodkerk. Maar ook hij kan de ontkerkelijking niet stoppen.

Na diens overlijden in 2017 worden kerk en pastorie leeggeruimd. In dozen, mappen en op rollen komt Bernard Vissers foto’s en tekeningen tegen van bijna zestig jaar geleden en van de jaren die erop volgen. Alles bij elkaar een mooi beeld van een kantelend tijdperk dat na de bouw van Veghel-Zuid een vervolg krijgt in de ontwikkeling van De Leest. “Daar zit een mooie lezing in”, denkt hij dan. Op woensdag 19 april 2023, zestig jaar na die periode, zal Bernard hierover vertellen. Koude oorlog, Mgr. Bekkers, vrije tijd, Vaticaans Concilie, groeiende welvaart, milieu, televisie, een eigen auto, The Beatles, het komt allemaal voorbij in zijn beschouwing. Veranderingen zoals de meesten van ons die in hun eigen omgeving hebben meegemaakt.

U bent welkom in de Heilig Hartkerk, Vondelstraat 9, Veghel
Voor leden zijn er aan deze lezing geen kosten verbonden. Niet leden betalen € 3,00.

Aanmelden is verplicht en kan via onderstaand formulier tot 15 april 2023
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk; ook is de maximale bezetting van de Heilig Hartkerk bereikt.