Lezing Historie van de rivier de Aa door Ernest de Groot

Wij nodigen u graag uit voor de lezing van Ernest de Groot op dinsdag 28 mei 2024
(aanvang 19.30 uur) met als onderwerp:

Historie van de rivier de Aa

Dagelijks, misschien wel vaker per dag, wandelt, fietst of rijdt u over de verschillende Aa-bruggen in Veghel, van ‘de haven’ naar ‘de straat’ of andersom. En meestal werpt u dan een snelle blik links of rechts naar dat meestal kalme stroompje. En dan beseft u wellicht niet dat het stroompje een hele oude historie heeft. De Aa heeft daarnaast een beleidsbepalende rol in het landschapsbeheer en is van grote betekenis voor de klimatologische biodiversiteit in de Meierij.

Ernest de Groot geeft voor de HKK Vehchele op dinsdag 28 mei 2024 een presentatie over de uitvoering van het beleid voor water, natuur en klimaat, mede in relatie tot de historie van het beekdal van de Aa. Iedereen die van wandelen, fietsen en/of van water, natuur en landschap rondom Veghel houdt, is van harte welkom.
Oost-Brabant herbergt vele landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, grondgebruik en landschappelijke inrichting. Ernest de Groot: “Het landschap bepaalt in hoge mate de uitvoering van ons beleid inzake water, natuur en klimaat.” Dat geldt zeker ook voor het beekdal van de Aa.

Ernest de Groot (Water Natuurlijk)

Ir. E.H.J.M. (Ernest) de Groot is zo’n 35 jaar in de weer in het Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Hij is actief met ruimtelijke ordening, landinrichting, land- en tuinbouw, milieu, bodem, water, natuur, landschap en cultuurhistorie en recreatie in Brabant. Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur (tevens loco-dijkgraaf) van Waterschap Aa en Maas namens Water Natuurlijk en lid van het algemeen bestuur van het Brabants Landschap. Verder is hij actief als IVN-natuurgids en sVLU-landschapsbeheerder in de regio Uden-Veghel. In 2014 en 2015 was hij de bijna groenste politicus van Nederland. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker luisteren.

U bent van harte welkom om de lezing in de H. Hartkerk aan de Vondelstraat in Veghel te komen bijwonen. Voor u als lid van Vehchele zijn daar geen kosten aan verbonden.

Heeft u familieleden, buren of kennissen die (nog) geen lid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in de lezing?
Meld ze aan voor de lezing en breng ze mee. Let op: niet leden betalen € 3,00 entree.

Aanmelden is niet meer mogelijk