Heemkamer in het Oude Raadhuis

De heemkamer van onze heemkundekring is gevestigd in Het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Veghel.
Onze archieven bevatten veel lokaal erfgoed zoals: devotionalia, foto’s, boeken en gereedschappen uit het verleden. Veel historische documenten, foto’s, kaarten e.d. worden gedigitaliseerd en in een eigen database bewaard. De naastgelegen raadzaal wordt door onze heemkundekring gebruikt voor lezingen. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd met onderwerpen over geschiedenis, dialect, Brabantse gewoonten et cetera.


De h
eemkamer is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

U kunt dan terecht voor informatie, om spulletjes af te geven of gewoon even komen buurten over Veghel. Loop eens binnen! Als u wilt komen wij spullen ook bij u thuis ophalen, scannen of fotograferen.
Neem in dat geval contact op met de werkgroep archief, bereikbaar viassecretariaat@vehchele.nl
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 06-25478255.

In de maanden juli en augustus, op algemene feestdagen en in de schoolvakanties is de heemkamer gesloten.

Veelal heerst de gedachte dat wanneer men melding maakt van een archeologische vondst deze moet worden afgestaan. Dat is echter niet waar, de vondst zal worden opgenomen in de landelijke databank Archis, met de registratie waar de vondst zich bevindt. U blijft zelf eigenaar.