Interesseformulier voor de werkgroepen


Hieronder staan de werkgroepen en een beknopte beschrijving van de mogelijke werkzaamheden.
Onderaan het overzicht kunt u als u meer wilt weten uw interesse kenbaar maken door het online formulier in te vullen.


Archiefbeheer

✓ Beheren van de collectie
✓ Digitaal vastleggen van de aanwezige gegevens / voorwerpen
✓ Inventarisatie maken van de aanwezige gegevens / voorwerpen
✓ Uitlenen van deelcollecties / materialen

Archeologie

✓ Sporen uit het verre verleden onderzoeken en vastleggen
✓ Op verzoek van derden onderzoek doen
✓ Contacten onderhouden met archeologische werkgroepen van andere heemkundekringen 
✓ Beoordelen van archeologische rapporten

Historische Geografie Brabant

✓ Georefereren van kadasterkaarten (intekenen van percelen en gebouwen op huidige
  plattegronden)tussen 1827 en 1832
✓ Invoeren in database van OAT's van eigendomsgegevens per kadastraal perceel,
  volkstellingen en bevolkingsregisters
✓ Verzamelen van gegevens van inwoners uit de voormalige gemeente Veghel (genealogie)

Communicatie & PR

✓ Uitgave van de Kroniek “Van Vehchele tot Veghel” 
✓ Uitgeven van publicaties van bijzondere onderwerpen / gebeurtenissen
✓ Contacten Pers en social media

Educatie

✓ Jongeren bewust maken van hun eigen leefomgeving, gezien vanuit
  historisch oogpunt
✓ Verzorgen van gastlessen over bijvoorbeeld de Canon van Meierijstad en 
  projecten met het onderwijs
✓ Organiseren van historische wandelingen voor de jeugd

Attentietegels en Toponiemenbanken

✓ Het promoten van het volgen van de route van de attentiegels
✓ Doorgeven van de “gesteldheid” van de tegels
✓ In samenwerking met de gemeente bekijken waar de toponiemenbanken 
  geplaatst kunnen worden
✓ Inrichten van de plaats waar een toponiemenbank komt te staan
✓ Tekst van de borden ect.

Digitalisering

✓ Verzamelen en conserveren van beeldmateriaal
✓ Opbouwen van het beeldmateriaal archief
✓ Het gedeeltelijk toegankelijk maken van het archief
✓ Werken met Memorix Maior – Brabant Cloud (opslagsysteem

Tweede Wereldoorlog

✓ Sporen uit WWII (september 1939 – mei 1945) in de voormalige gemeente
  Veghel onderzoeken, vastleggen en waar mogelijk veiligstellen
✓ Documenteren en onderzoek van gebeurtenissen tijdens WWII in de gemeente
✓ Opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een WWII-archief gerelateerd 
  aan de lokale gebeurtenissen
✓ Input leveren aan de gemeente Meierijstad of instanties als het gaat
  om WWII informatie ten behoeve van monumenten en herdenkingen