Lidmaatschap

Als lid geniet u de volgende voordelen:

  • U ontvangt 4 keer per jaar de kroniek “Van Vehchele tot Veghel”
  • 6 à 8 keer per jaar verschijnt er een “Nieuwsbrief” met daarin actuele onderwerpen en verenigingsnieuws
  • Vrije entree bij lezingen; de overige bezoekers betalen € 3,00.

Aanmelden kan online via het formulier Lidmaatschap
De penningmeester int de contributie via een machtiging.
De machtiging voor automatische afschrijving is onderdeel van het aanmeldingsformulier.
Leden die het lidmaatschap willen opzeggen dienen dit uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.

Er kan keuze worden gemaakt uit de volgende vormen van lidmaatschap:

  • Gezinslidmaatschap (2 personen) € 25,00, elk extra lid uit het gezin € 7,50
  • Persoonlijk lidmaatschap € 17,50

Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging. Voor betaling zonder machtiging geldt een toeslag van € 2,50.

Formulier lidmaatschap HKK Vehchele