Platform Erfgoed Meierijstad (PEM)

Het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) is een overlegorgaan waar alle heemkundige kringen (4) in Meierijstad en de stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) in vertegenwoordig zijn.

In dit platform worden binnen het domein van erfgoed van Meierijstad de krachten gebundeld. PEM functioneert als initiatiefnemer en gesprekspartner voor het erfgoedbeleid van onze gemeente.

In PEM-verband is o.m. een bijdrage geleverd aan het te formuleren gemeentelijk erfgoedbeleid en zijn voorstellen gedaan voor het gemeentewapen en -vlag. Daarnaast is PEM gesprekspartner voor het gemeentebestuur en neemt deel aan werkgroepen die B&W adviseren op het gebied van erfgoed, landschap en omgeving.

Wij ervaren dat PEM een meerwaarde voor onze vereniging/stichting biedt door de krachtenbundeling op gemeentelijk niveau.

Jan Aalders (Schijndel) en Henk Prins ( Sint-Oedenrode) zijn respectievelijk secretaris en voorzitter.