Verslag ONS LANDSCHAPPELIJK ERFGOED op 21 januari 2020

Onder de belangstellenden vertegenwoordigers van natuurverenigingen, boerenorganisaties, de gemeente en andere heemkundekringen.
Dat is ook de bedoeling van ons Historisch Café: mensen samenbrengen en met kennis van onze geschiedenis met elkaar verbinden.

Annemie Burger gaf als eerste spreker een uitgebreid historisch overzicht van de ontwikkeling van de landbouw in de laatste paar eeuwen. Met haar brede kennis en werkervaring bij het ministerie van landbouw en als secretaris van de provincie Noord-Brabant bouwde ze, voor haar toehoorders, vakbekwaam een veelzijdig beeld op van veranderingen in het landschap als gevolg van andere behoeften van de mens.
Wie zijn geschiedenis kent zal beter begrijpen waarom iets is zoals het is. Aan het einde van haar betoog keek ze voorzichtig naar de toekomst. Onze maatschappij is altijd in beweging en het landschap is daar een onderdeel van. Het landschap is van iedereen en staat nu erg onder druk. We moeten trots zijn op wat we in de landbouw bereikt hebben, maar als de behoeften anders worden, moeten we kijken hoe we dat samen op kunnen lossen.

Rolf Vonk was de tweede spreker.
Eindelijk kwamen de mooie plaatjes voorbij van de natuur en authentieke landschappelijke elementen in en rondom Veghel, waarop sommigen gewacht hadden.
Rolf vertelde dat veel toponiemen (veldnamen) verwijzen naar de tijd en manier van ontginning. Beukelaar, Dorshout, Rijbroek, Frankevoort, Het Ven, Hoger Duinenweg, Bikkelkampen en Vlagheide, zijn allemaal namen die iets zeggen over de oorsprong of het gebruik, 
Wie goed kijkt, kan in het landschap nog van alles lezen. De ruilverkaveling heeft begin jaren tachtig heel veel geschiedenis uitgewist, maar wat er nog is, moeten we koesteren. 
Als lid van de monumentencommissie en medewerker van Brabants Erfgoed heeft Rolf als “jongeling” al heel veel kennis verzameld. Hij is een van de mensen die de cultuurhistorische waardenkaart  van Meierijstad bewaakt en aanvult. Want we kunnen wel koesteren wat we hebben, maar als we geen overzicht hebben en houden, kan het soms ineens verdwenen zijn..

Twee beleidsmedewerkers van de gemeente: Theo Lemmers en Jeroen Willems (uit het mooie Erp) sloten het eerste deel van de avond af.
Als ambtenaren van Meierijstad gaven ze de toehoorders een inkijk in ontwikkelingen in de “openbare ruimte“. Door onze hete zomers en soms tropische regenbuien zijn veranderingen nodig in ons groenbeheer. Water moet meer worden vastgehouden, Meer diversiteit in bomen langs de weg zodat plagen als de eikenprocessierups zich minder zullen verspreiden. Fijnsparren en alleenstaande beuken verzwakken door de hitte. Vreemde planten en insecten verspreiden zich massaal en dat levert problemen op..
Genoeg om over na te denken en na te praten.

Dat deden de bezoekers volop in het tweede deel van de avond. In de raadzaal en op de gang werd onder het genot van enkele drankjes nog lang nagekaart over de aangeboden informatie.
Bij het naar huis gaan, kregen de bezoekers een programma mee van de activiteiten m.b.t. ons landschappelijk erfgoed. Jammer genoeg zaten er enkele foutjes in;

De lezing van Wim van Lankveld over trekpaarden is op 10 maart.  (niet op 20 maart)

De excursie met Rini Kerstens door natuurgebied het Hurkske is op 14 mei. (dus niet op 4 mei)