Werkgroep Historische Geografie Brabant (HGB)

Voor de voormalige gemeente Veghel met haar kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart.

Historische Geografie zal niet iedereen direct iets zeggen. Daarom eerst het begrip uitgelegd:
Historische geografie is de studie van de ontwikkeling van landschappen, hun structuur en functioneren, in relatie tot de menselijke levenswijze en maatschappij in het verleden.
Hierbij wordt het landschap zelf gezien als bron van informatie, door onder meer bodem, nederzettingen, percelering, toponymie, ecologie, enz. te bestuderen, én deze informatie te combineren met onderzoek en gebruik van velerlei historische bronnen en kaarten.

Het doel van de werkgroep HGB van Heemkundekring Vehchele is dat zij al deze informatie op een verantwoorde en overzichtelijke wijze wil opslaan en zichtbaar maken.
Het project is zo ingericht dat het eigenlijk de kapstok is waaraan allerlei historische informatie aan opgehangen kan worden en via internet voor iedereen te raadplegen is.

De digitale technieken zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Archeologie en Historische Geografie Brabant, dat onderdeel is van SAS Peelland. Ze kunnen ruim toegepast worden in het onderzoek zoals digitalisering van (historische) kaarten en het verwerken van data in GIS (Geografisch Informatie Systeem). Maar vooral in de combinatie met data.

De eerste stap is het zogenaamde “geo-refereren” van de eerste kadasterkaarten tussen 1827 en 1832. Hierbij worden alle percelen en gebouwen ingetekend op de plattegronden van nu. De volgende stap is het invoeren in de database van de zogenaamde OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels). Deze gegevens herbergen eigendomsgegevens per kadastraal perceel. Daarna komen de volkstellingen en bevolkingsregisters. Voor historische Geografie Brabant staat de bewonersgeschiedenis centraal. Zo komen we bij gewone mensen.

Onze werkgroep bestaat uit negen vrijwilligers. Hierin zitten vertegenwoordigers van de voormalige gemeente Veghel en haar drie kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart.

We kunnen altijd hulp gebruiken bij de realisatie van dit mooie project. Voor de liefhebbers en geïnteresseerden in het historisch verleden van onze woon- en werkomgeving een uitgelezen kans om hieraan mee te werken.