Werkgroep Tweede Wereldoorlog (WWII)

Het doel van de nieuwe werkgroep Tweede Wereldoorlog (Word War II, afgekort WWII)  is dat we onderzoek doen naar sporen en de gebeurtenissen in de voormalige gemeente Veghel tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Denk hierbij aan het tijdvak dat begint bij de mobilisatie in 1939 en eindigt bij het opruimen van de slagvelden en het herbegraven van de gevallen soldaten.

Omdat ervoor, tijdens en vlak na de oorlog in en rondom Veghel zeer veel is gebeurd staat het eenieder vrij om een specialisme te kiezen binnen de werkgroep. Wij denken zelf aan de volgende hoofdcategorieën:

  • Mei 1940 (en mobilisatie)
  • Het verzet
  • Jodenvervolging
  • Luchtoorlog
  • Operatie Market Garden / Bevrijding en de nasleep
  • Berging gesneuvelden

Binnen het archief van onze Heemkundekring is er een aantal documenten en objecten aanwezig, die te maken hebben met deze periode. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook leden die al jaren rapporten, verslagen en andere documenten verzamelen. Door samen te werken en uit te wisselen hopen we de verzameling voor de Heemkundekring uit te breiden en toe-gankelijk te maken voor onderzoek.

De werkgroep is meer dan alleen archieven en papier. Op een groot aantal panden en objecten in en om Veghel is nog steeds oorlogsschade te zien. Ook in het landschap zijn hier en daar de littekens nog zichtbaar. Deze willen we vastleggen en, waar mogelijk, behouden voor het nageslacht. Dit zal natuurlijk samen met de gemeente Meierijstad gedaan worden.

Tenslotte willen we ons inspannen om, nu het nog kan, de ooggetuigenverslagen vast te leggen voor de toekomst.

We zijn nog in oprichting dus nog niet alles is uitgedokterd. Bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak we afspreken etc. zullen we in overleg doen.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Joris Nieuwint op: 06-20393713 of per email: WerkgroepWW2@Vehchele.nl