Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie van de heemkundekring Vehchele (AWHV) bestaat uit een groep vrijwilligers die actief is in de archeologie.

Wat betekent archeologie voor Veghel en haar kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart?

  • De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met de wetenschap van oude historie van deze plaatsen en probeert antwoord te vinden op de volgende vragen.
  • Veghel is niet ontstaan in de laatste 100 jaar, maar wanneer wel?
  • Hoe zijn Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart ontstaan?
  • Welke gebieden waren belangrijk voordat Veghel werd gesticht?

Dus samengevat is de vraag:

  • Waardoor zijn Veghel en de kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart gevormd?
    Archeologie is en wordt verder gebaseerd op grond van bodemonderzoek, bodemvondsten en opgravingen. Voor de meeste mensen is de historie van de laatste 100 jaar interessant en meest zichtbaar, maar eigenlijk is dit maar een fractie van de historie.
  • De werkgroep Archeologie probeert door middel van onderzoek in brede zin, een antwoord te vinden. Archeologie is niet alleen opgraven, het meest zichtbaar, maar ook veel archiveringswerk, zoekwerk in archieven en op internet.

Onze werkgroep is nog steeds op zoek naar actieve mensen die het interessant vinden om bepaalde aspecten van onze historie te onderzoeken en te documenteren. Het volgen van cursussen is mogelijk of zelfs gewenst. Heeft u belangstelling? U kunt zich melden bij onze werkgroep Archeologie via het e-mail adres archeologie@vehchele.nl.

Regelmatig vinden mensen zaken of hebben deze in het verleden gevonden, die archeologisch voor Veghel van waarde kunnen zijn. U kunt deze laten determineren en registreren, dit is voor de historie van Veghel belangrijk. Veelal heerst de gedachte dat wanneer men melding maakt van een vondst deze moet worden afgestaan. Dat is echter niet waar, de vondst zal worden opgenomen in de landelijke databank Archis, met de registratie waar de vondst aangetroffen is. U blijft zelf eigenaar. U kunt ook de vondst in bruikleen geven aan de Heemkundekring, maar ook dan blijft u eigenaar.

Heeft u vondsten, interessante informatie of vragen voor de werkgroep, mail naar archeologie@vehchele.nl.