Monumenten

MONUMENTEN
De gemeente Veghel kent veel monumentale gebouwen en groenelementen. Een monument is een gebouw of groenelement met een cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Monumentale gebouwen en groen zijn sfeerbepalend voor de omgeving waarin zij staan. Zij vertellen het verhaal van ons cultuurhistorisch verleden.
MONUMENTENCOMMISSIE
Heemkundekring Vehchele is vertegenwoordigd in de gemeentelijke monumentencommissie. Onze werkgroep monumenten houdt zich bezig met de documentatie en het behoud van monumenten.
TYPEN MONUMENTEN
In Nederland worden verschillende typen monumenten erkend. De gemeente Veghel kent 36 rijksmonumenten, 204 gemeentelijke monumenten, 3 archeologische monumenten en 2 beschermde dorpsgezichten en tal van monumentale bomen.
1. RIJKSMONUMENT
Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Rijksmonumenten worden beschermd door regelgeving vanuit de Rijksoverheid. Ze vallen onder de  Monumentenwet5.
 2. GEMEENTELIJK MONUMENT
De gemeente kan een gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen, wanneer zij dit gebouw van plaatselijk of regionaal belang vindt.
3. BESCHERMD DORPSGEZICHT
Een beschermd dorpsgezicht is een gebied met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Ze vallen onder de monumentenwet. Er gelden aparte regels voor het beschermde dorpsgezicht. Zo is een bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht gedetailleerder dan een regulier bestemmingsplan. Niet alle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht hoeven monumentaal te zijn.
 4. ARCHEOLOGISCH MONUMENT
Belangrijke archeologische vindplaatsen worden beschermd als archeologisch monument. De bescherming van archeologisch erfgoed is vastgelegd in het Verdrag van Malta. In 2007 zijn de uitgangspunten van dit verdrag opgenomen in de Monumentenwet.
MONUMENTENWET
De Monumentenwet van 1988 geeft aan de gemeenten de vrijheid om zelf monumenten aan te wijzen en een monumentenlijst op te stellen. Het monument mag jonger zijn dan 50 jaar, echter de eigenaar kan in dat geval geen gebruik maken van de financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelt.
OVERZICHT MONUMENTEN IN VEGHEL
Op onze site vindt u een kort overzicht van de monumenten die onder het werkgebied van Vehchele vallen. Dat zijn de monumenten in Veghel, Eerde, Zijtaart en Mariaheide. U kunt daarvoor in het menu de gewenste keuze maken. Op de Monumentensite van de Gemeente Veghel vindt u een uitgebreide technische beschrijving van alle monumenten in de gemeente Veghel.
FOTOPRESENTATIE VEGHELSE MONUMENTEN
Klik op de afbeelding voor alle foto’s van Veghelse monumenten

Beschermd-dorpsgezicht-Oude-Haven.jpg - 97.26 Kb